Peći na pelete…što je pelet?

objavljeno u: Novosti | 0

Pelet je dobiven od drveta, po mogućnosti iz jezgre debla sa što manjim udjelom kore. Kora sadržava najviše vlage, prašine i nečistoća koje drvo prikupi tokom rasta i zbog toga ima manju kaloričnu vrijednost od jezgre, a problem predstavlja i to što prilikom sagorijevanja ostavlja naslage. Idealno drvo za za proizvodnju peleta je ono koje ne izgara ni suviše dugo, ni suviše kratko te stvara žar dugog trajanja. Pelet se izrađuju od otpadne piljevine (obično u omjeru 20-40% meko drvo + 60-80% tvrdo drvo) pod visokim pritiskom u specijalnim mašinama čime dolazi do zgušnjavanja. Nije dopušteno koristiti nikakve aditive ili ljepila prilikom proizvodnje peleta. Pelet sadrži minimalnu količinu vlage i pepela te imaju maksimalnu energetsku vrijednost za određenu vrstu drveta od kojih su proizvedeni.

PEĆI NA PELETE