Pravila privatnosti

Mitella d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja internet stranica, te odbija svaku odgovornost za bilo kakve kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Mitella d.o.o. zadržava pravo promjena cijena proizvoda objavljenih na internet stranicama bez prethodne najave.

Informacije, podaci i dokumenti objavljeni na internet stranicama Mitella d.o.o. smiju se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba. Informacije, podaci i dokumenti objavljeni na internet stranicama Mitella d.o.o. ne smiju se distribuirati, reproducirati ili koristiti u komercijalne svrhe na bilo koji način bez izričitog pisanog odobrenja Mitella d.o.o., ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu trećoj strani ili tvrtki Mitella d.o.o.

Korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja internet stranica tvrtke Mitella d.o.o., te ujedno prihvaća koristiti sadržaj ovih stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. Mitella d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja može nastati ili je na bilo koji način vezana za korištenje internet stranica Mitella d.o.o.

Mitella d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja internet stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja internet stranica Mitella d.o.o.

Internet stranice tvrtke Mitella d.o.o. sadrže informacije, podatke i dokumente, te eventualne poveznice do drugih internet stranica u vlasništvu trećih osoba. Obzirom da Mitella d.o.o. nema nadzor nad gore navedenim informacijama, podacima i dokumentima ili internet stranicama trećih osoba, Mitella d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti, vezano na točnost, potpunost i dostupnost sadržaja na internet stranicama u vlasništvu trećih osoba.

Mitella d.o.o. će prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno stavi na raspolaganje.

Mitella d.o.o. se obavezuje gore prikupljene podatke koristiti isključivo u svrhu uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika, te u svrhu prilagođavanja ponude proizvoda i usluga u skladu sa potrebama kupaca i korisnika.

Mitella d.o.o. se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika internet stranica, obvezuje se prikupljene podatke o korisnicima brižno čuvati, te se obvezuje da iste neće učiniti dostupnima trećim osobama bez prethodnog pisanog pristanka korisnika.