Vrsta peleta (bukva, hrast, grab)

objavljeno u: Novosti | 0

Kod izrade peleta u pravilu se koristi više vrsta bjelogoričnih (bukva, hrast, grab) i crnogoričnih drva (jela).
Bukva (4.200 kcal/kg) je najraširenije drvo u Europi, te se sve deklaracije izvode prema kaloričnoj vrijednosti bukve.
Peleti od jelovine (4.100 kcal/kg) imaju manju kaloričnu moć, ali dulje gore jer je jelovina drugačije vlaknaste strukture s određenim udjelom smole zavisno od obrade peleta pri proizvodnji.
Udio određenog drveta zavisi od proizvođača i ne mora biti značajan uvjet za odabir peleta.

Po pitanju boje peleta možemo reći da svako drvo ima svoju specifičnu boju koja se u konačnici odražava i na samu boju peleta. Tamniji pelet je najčešće onaj koji sadrži veći postotak hrasta u odnosu na drugo drvo, jer hrast sadrži tanin. U procesu sušenja sirovine, temperatura utječe i na lignine, što dodatno zatamnjuje pelet, ali je svakako važnije da je sirovina dovoljno prosušena, kako bi pelet osigurao optimalno sagorijevanje u Vašim pećima. Svjetliji pelet je onaj koji sadrži veći udio svjetlijeg drveta kao što su bukva ili jela. Boja peleta dakle ne igra važnu ulogu u kvaliteti peleta.

PEĆI NA PELETE